Skip to main content

Nicola Juha

Bethlehem Nicola Icons
umění, duchovnost a tradice

Ikonografický
ateliér

Vítejte v mém Ikonografickém ateliéru. V místě, kde se propojuje umění, duchovnost a tradice. Skromně a pokorně se mi s podporou mé rodiny podařilo vytvořit toto studio, které je založeno na více než 1800 leté staré tradici svatých ikon. Historie, odkaz a kořeny se nachází na nejposvátnějším křesťanském místě, ve městě Davidově, v Betlémě ve Svaté Zemi. Máme býti na co hrdí, na svou bohatou historii a odkaz našich předků. Silou ducha tohoto odkazu se budu snažit své zkušenosti předávat dál nejen nejmenším, ale i těm kteří, hledají cestu k ikonografii.

Naše vize

Naší vizí je navrátit ikonografii zpět do svého místa původu a počátku všeho, do Svaté země a zachovávat a šířit její krásu a duchovní hloubku. Věříme, že ikony jsou okny do duchovního světa a zároveň zrcadlem lidského hledání. Přejeme si inspirovat lidi k objevování hlubšího významu tohoto umění a poskytovat jim prostor pro tvorbu vlastních duchovních děl.

Naše Mise

Snažíme se podnítit vaši kreativitu a přiblížit vám svět ikonografie skrz ručně psané ikony a ikonografický ateliér. Ateliér se nachází v centru Betléma, v těsné blízkosti míst, která jsou spojena s biblickými událostmi. Toto svaté místo je pro nás nejen inspirací, ale také základem našeho propojení s historií a tradicí ikonografie. Pracujeme s pečlivě vybranými materiály a technikami, které jsou předávány z generace na generaci a jsou staré po mnoho staletí.

Ikony jsou místem, kde duše promlouvá směrem k Bohu.

Jsme tu proto pro vás, abychom vám ukázali starověké tajemství symbolů a ukázali vám, jak ikony mohou obohatit Váš život.

Naše Cíle
  • Propagovat krásu a duchovní hodnoty ikon v moderním světě.
  • Psát ikony, které nesou poselství víry, naděje a lásky.
  • Nabízet workshopy a kurzy pro ty, kteří chtějí objevit umění ikonografie a její hloubku.
  • Vzdělávat a školit další generace ikonografů a umělců v této dávné tradici.
Naše Společenství

Jsme hrdí na naši ikonografickou komunitu, která spojuje umělce, studenty a nadšence z celého světa. Společně sdílíme víru, lásku k umění a touhu po duchovním růstu.

Připojte se k nám a objevte společně s námi svět ikonografie. Jsme poctěni, že vám můžeme představit toto starověké řemeslo a předat informace dál, nám i budoucím.

Vstupte do světa ikonografie, kde se umění snoubí s vírou a životním posláním. Kde každý tvar, každý detail má svůj vlastní příběh.

Workshopy

Pořádáme workshopy pro lidi z celého světa, kteří chtějí proniknout do tajemství ikonografie. Během našich kurzů vás provedeme procesem tvorby ikony od začátku do konce. Naučíme vás starodávné techniky, práci s materiály a zvládání detailů. Vaše ikona se stane vaším duchovním dílem a hlubokým poutem se Svatou zemí.

Kurzy pro děti

Věříme, že umění a duchovnost by měly být dostupné pro všechny. Proto nabízíme kurzy pro děti a to zcela zdarma. Děti jsou naší budoucností a my chceme předat tuto krásnou tradici i jim. Během kurzů se děti seznámí s ikonami, základy malby a duchovním významem těchto uměleckých děl. Jsme hrdí, že jim můžeme být průvodci na jejich umělecké cestě.

Vaše podpora

Zakoupením kterékoliv z ikon podpoříte naši školu a projekt. Vaše příspěvky nám umožní pokračovat v našem poslání. Velmi za vaši podporu děkujeme!

Děkujeme vám za vaši podporu a těšíme se na setkání s vámi

O mně

Má cesta
k pravoslavným ikonám

Životní putování

Vítejte na stránkách věnovaných mému životnímu putování, kde ikonografie není jen uměním, ale přímo můj život. Jmenuji se Nicola Juha. Narodil jsem se do křesťanské rodiny v nejposvátnějším křesťanském místě, v Betlémě ve Svaté Zemi. 

Už ve svých 8 letech jsem objevil kouzlo malby a kresby, které mne provází dodnes. Díky podpoře rodiny jsem vystudoval advokacii. Vnitřní touha a mé srdce mě vždy směřovalo k malbě a studiu starých technik. Díky umění, která mne naučila trpělivosti a pokoře, již bylo velmi blízko k samotné ikonografii.

Metoda malby, kterou používám, byla objevena před několika staletími. Každý symbol a každý tvar má svůj vlastní příběh a sdělení. Psaní ikon pro mne znamená klid a mír a zároveň vede k radosti a uspokojení. Je to pro mne jako spojení s Bohem. Celý proces malování jedné ikony trvá několik týdnů, měsíců i déle a odráží vše, co je v nás. Je to zrcadlo duchovna uvnitř nás samých.

Ikony mají hluboký význam a spojují historii, tradici, pokoru, víru a místo, odkud pochází, ze „Svaté Země“. Jsou otiskem mé duše a víry. Každá z nich má svůj unikátní příběh.

Přestože můj život nebyl vždy veselý a krásný, díky rodině, sourozencům a přátelům mám možnost dělat to, co miluji a za to jsem jim nesmírně vděčný. Ve svém volném čase jsem objevoval klid a mír a to právě díky tvorbě ikon.

Vzdělával jsem se jak to šlo a stále v tom pokračuji. Jsem autodidakt, který pokorně a stále naslouchá své duši. Postupnými kroky se posouvám dál a dál. Cesta je cíl a z celého srdce si přeji šířit a předávat to, co sám cítím, že je má cesta. Osudové pro mne bylo setkání s Atanasiosem Iliopulosem v listopadu 2019, který právě ušel svou pouť od řeky Jordán až do Betléma. Tam se naše cesty propojily. On hledal víru a sílu v sobě a já našel někoho, kdo mi dodal odvahu jít za svým snem a celoživotním posláním.

V únoru 2020 jsem se vydal do italského města Bari, místa kde spočívají ostatky svatého Mikuláše a kde jsem úspěšně absolvoval ikonografický seminář. Těžké časy netrvají věčně, protože následují ty lepší. Vyrůstal jsem v křesťanské rodině založené na křesťanských hodnotách. To mi dodávalo jasný životní smysl v tomto odkazu a na této cestě pokračovat.

Má práce je posláním a darem, kterého si nesmírně vážím. Každou ikonu tvořím s láskou a nadějí, že bude přinášet krásu a pokoj do životů těch, kteří ji uvidí. 

Doufám, že budete s námi na této cestě. Děkuji za Vaši podporu.

“He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation” (Colossians 1:15)

Nicola Juha - životní příběh
Ikonografie není jen malbou...

O ikonách 

Ikonografie není jen malbou na dřevě nebo plátně; je to spojení duše s Bohem. Každá ikona nese hluboký význam a symboliku, a její tvorba je náročným duchovním i uměleckým procesem.

Vytvářet ikonu vyžaduje klid, čas a trpělivost. Někdy trvá měsíce, jindy roky, než je dokončena. Tato doba je potřebná k tomu, aby se do ní mohl vtisknout nejen umělec, ale i jeho srdce s duší. Každý tah štětce, každý dotek barvy je modlitbou, která propojuje člověka s duchovním světem a má své místo a význam. Barvy jsou pečlivě vybírány a smíchány tak, aby vytvořily jasné a zářivé tóny.

Při tvorbě našich ikon používáme suroviny přímo ze Svaté Země - vodu z řeky Jordán, kameny a hlínu z oblasti mezi Jeruzalémem a Jerichem. Tím se naše ikony stávají spojením historie a tradice. Technika, kterou používáme, má své kořeny ve starověkých řeckých a egyptských tradicích, které sahají více než 2 tisíce let zpět.

Každá ikona má svůj příběh a své poselství. Jsou to obrazy víry, lásky a oddanosti. Pro tvůrce ikon to není jen umění, je to modlitba v barvách a tvarech. Každá ikona, ať je malá nebo velká, v sobě nese kousek nebe. Tím jsou tak cenné a unikátní.